Projekt łączy dwa pomieszczenia istniejącą już dawną kuchnię oraz dobudowana nowa część mająca stać się aneksem jadalnym.Projekt zakładał wyremontowanie istniejącej część  oraz wykończenie nowej dobudowy i połączenie w jeden element o charakterze industrialnym. Do projektu była użyta stara naturalna cegła cięta w plastry z których to użyte były tylko lica. Dodatkowym elementem na który warto zwrócić uwagę to obróbka schodów na w systemie Quick Step